Ändrade trafikregler för korsning i Tidaholm

Trafiksituationen i korsningen Östra Drottningvägen
och Forsgatan anses vara osäker av boende i området.

Beslutet om att införa väjningsplikt togs
på tekniska nämndens senaste sammanträde.

Klagomål från närboende har
kommit in gällande trafiksituationen.

Klagomålen handlar om att personer
som inte känner till området kör fel.
Bilister har genat på gångvägar och
cykelvägar för att köra vidare.

Högerregeln har inte heller alltid uppfattats.
De som ska lämna företräde gör inte det.

Väjningsplikt skulle förtydliga för bilisterna
vad det är som gäller i korsningen.

Text: Sanna
Källa: VB, 19 juni, 2016