Vindkraftspark får drivas trots skuggor

Boende i närheten av vindkraftsparken
säger att de störs av skuggor och buller.

Nu tillåts Töreboda Vind AB driva en vindkraftspark
efter en dom i mark- och miljödomstolen.

Miljöprövningsdelegationen i Västra Götaland beslutade
i februari 2012 att lämna in ett tillstånd.

Enligt miljöbalken gäller tillståndet för ett vindkraftspark
på fastigheten Fägremo i Töreboda kommun.

Tillståndet omfattar uppförande och drift av högst
18 vindkraftverk med en totalhöjd om högst 170 meter.

Text: Toni
Källa: Mariestads-Tidningen, 3 mars, 2015