Vill få bort spring på järnvägsspåret

Enligt Trafikverket är det för mycket folk som korsar
järnvägsspåren i Stora Levene och Håkantorp.

Under vårens tätortsvandring i Stora Levene
hoppas man komma fram till en bra lösning.

Det är vid stationerna som en del genar
över spåren för att ta sig till plattformarna.
I Håkantorp bedömer Trafikverket att det inte är
speciellt svårt att hitta en lösning.

I Håkantorp vill man bygga ett stängsel
så långt åt Varahållet som möjligt.

Då blir det närmare för trafikanterna att ta vägen över
järnvägsövergången för att ta sig till stationen.

Text: Toni Alajärvi
Källa: NLT, 11 februari, 2015