Tidaholms kommun kommer få fler invånare

Det kommer att bli allt fler tidaholmare fram till år 2025.
Detta enligt Västra Götalandsregionens beräkningar.

Enligt regionens beräkningar kommer kommunen
att ha 13 400 invånare år 2025.

Det är en ökning med sex procent jämfört med
dagens invånarantal på 12 600.

Tidaholmarna kommer också att bli
allt äldre enligt försörjningskvoten.

Försörjningskvoten visar hur många som behöver
försörjas av befolkning i arbetsför ålder.

Tidaholm kommer att gå från 79 till 87
på de tio år beräkningen gäller.

Befolkningen i hela Skaraborg
kommer att öka fram till år 2025.

Text: Urban
Källa: VB, 24 augusti, 2015