Protest för att rädda Kungsbroskolan

Ikväll den 22 juni samlas kommunfullmäktige i Tidaholm
för att bestämma om Kungsbroskolan ska rivas eller inte.

Kungsbroskolan i Tidaholm står tom.
Kommunen planerar att riva två av
byggnaderna för att bygga bostadshus.

Många tycker att dessa planer är en dålig idé.
Motståndarna till rivningen tycker att skolan behövs
och att det finns andra platser man kan bygga bostäder.
De säger att det redan är brist på plats för elever.

De som motsätter sig rivningen har tidigare samlat in
namnunderskrifter för att få en folkomröstning.
Då lyckades de inte få in tillräckligt många.

De tänker därför protestera utanför kommunfullmäktiges
möte som hålls i stadshuset klockan 17.30 ikväll.

Text: Linn S
Källa: P4 Skaraborg, 22 juni, 2015