Nytt uppdrag för Eva Eriksson

Eva Eriksson från Tidaholm får ett nytt statligt uppdrag.
Hon var tidigare landshövding i Värmlands län.

Eva ska leda utredningen om hur bebyggda tomter
och obebyggd mark kan anpassas till ett förändrat klimat.
Hon ska se över om lagen behöver ändras för att lättare
se vem som har ansvar över klimatanpassningen.

Enligt klimat och miljöminister Åsa Romson är det viktigt
att arbetet delas upp och är tydligt.

Text: Daniel
Källa: Skb, 20 november, 2015