Nya regler för motorcyklar

Trafikverket vill att motorcykelförarna
sänker hastigheten.

Motorcykel- och moped strategin 3.0
består av många organisationer och myndigheter.
Den väntas bli klar 2015.

Listan med de 30 punkterna har presenterats
som förslag i arbetsgruppen.

Att öka andelen motorcyklister som håller hastighetsgränsen
är viktigast för ökad säkerhet för motorcyklister.
Det säger Jörgen Persson på Trafikverket.

Målet är att 80 procent ska följa
den tillåtna hastigheten år 2020.
Just nu ligger den på ungefär 40 procent.

Text: Oskar
Källa: MT, 14 september, 2015