Markägare i Tidaholm vill slippa luftledningar

Boende söder om Tidaholm vänder sig mot
Vattenfalls planer på att bygga nya luftledningar.

Det handlar om kraftledningar mellan en framtida
vindkraftpark på Hökensås och Tidaholm.

När Vattenfall bjöd in till öppet hus
på Madängsholms bygdegård på torsdagskvällen.
var uppslutningen stor från berörda markägare.

Det handlar om två kraftledningar en på 33 tusen volt
mellan vindkraftparken och Gimmene.
Samt en på 132 tusen volt från Gimmene till Tidaholm.

Om ledningarna ska dras i luften eller under marken
är inte bestämt än inte heller exakt sträckning.

Men flera alternativ finns vid riksväg 26 eller
på vardera sida om vägen.

De markägare som P4 Skaraborg träffar på mötet
ogillar alternativet som innebär en luftledning.

De menar att det gör onödiga intrång i naturen
och kan påverka människors hälsa.

Text: Oskar
Källa: P4Skaraborg, 19 februari, 2015