Mariestads avfallshantering

Mariestad kommun kan komma att börja skicka sina sopor
till Avfallshantering Östra Skaraborg.

Organisationen förkortas till AÖS.

De politiska partierna i Mariestad prövar nu frågan
innan det bestäms i kommunfullmäktige.

Mariestad har tidigare prövat om deras sophantering
ska skötas tillsammans med andra kommuner.
Dessa kommuner var Lidköping och Götene.

Men detta är inte längre planen.
Istället kan Mariestad börja samarbeta
med övriga kommuner i AÖS.

De kommuner som just nu är anslutna till AÖS är
Skövde, Falköping, Skara, Hjo, Tibro och Karlsborg.

Text: Alex
Källa: Skb, 10 juni, 2015