Kjell var nära att bli påkörd

Bilist körde på fel sida för att undgå
farthinder på Vallgatan i Skara.

Kjell Svensson är upprörd när han berättar om händelsen.
Han var då nära att bli påkörd.

Problemet med övergångsstället på Vallgatan
vid korsningen Kronängsgatan är att det saknas fartgupp.
Längre ned på Vallgatan finns fartgupp från båda hållen.

De som åker ut från stan möter ett fartgupp
men kör man in mot stan på Vallgatan så finns inget .

Det finns de som väljer att köra på vänster sida istället.

Kjell Svensson undrar varför kommunen
inte satt dubbla fartgupp vid övergångsstället.

Text: Oskar
Källa: SKLT, 10 juni, 2015