Klartecken för cykelväg

Regeringen har gett klartecken till bygget
av en gång- och cykelväg utmed Korsbergavägen.

Därmed har man gått emot den överklagan
av vägplanen som två markägare gjorde.

Markägarna säger att gång- och cykelbanan
gör intrång på åkermarker som tillhör dem.

Starten av byggandet var planerad att ske i höst
men efter överklagandena har den förskjutits.

Ny byggstart är beräknad runt våren
eller sommaren nästa år.

Den nya vägen blir nästan 4 kilometer lång
och kostar nästan 12 miljoner kronor att bygga.

Text: Rickard W
Källa: HT, 24 juni, 2015