Gatujobb stänger gata i två veckor

Den delen av Tåstorpsgatan som är närmast
Botvidsgatan är avstängd för all
trafik.

Detta är på grund av att Falköpings kommun startat
arbetet med att bygga en ny gång- och cykelöverfart.

Under byggtiden kommer trafiken ledas om.
Det görs via gatorna Botvidsgatan,
Warenbergsgatan och S:t Sigfridsgatan.

Arbetet beräknas pågå i två veckor.

Text: Mikael
Bild: Mikael
Källa: SLA, 2 juni 2015