Förändringar kan ske efter Turistbyråns flytt

Tekniska nämnden har undersökt
möjligheten att sälja stationshuset.

Turistbyrån har flyttat till Tidaholms museums lokaler.
Därmed finns inte längre någon
kommunal verksamhet i huset.

Enligt kommunfullmäktige ska man sälja
lokaler som inte har kommunal verksamhet.

Text: Urban
Källa: VB, 29 april, 2015