Bakterieinfektion bland kor

Bakterieinfektionen Frasbrand har angripet
flera kor i Falköpingsområdet.


Sjukdomen innebär att djur kan dö
inom något dygn efter att de smittats.
Sjukdomen drabbar muskulaturen.
Hälta är ett av de vanligaste symptomen.
Därefter lägger de sig ned och de dör inom ett
eller några dygn säger veterinär Anita Jonasson.

Frasbrand uppkommer från en bakterie
som finns i jord och avföring
Det smittar inte människor och inte heller direkt mellan djur.
Förekomsten är inte ovanlig.

Text: Catarina
Källa: Skb, 6 oktober, 2015