Växande rötter stängde väg

Östra Drottningvägen i Tidaholm har varit avstängd
för genomfartstrafik ett par dagar.

Rötterna från de stora träden längs Tidan har
brett ut sig och har trängt in i dagvattenledningarna.

Dagvattenledningarna är dragna längs Rådhusgatan
och över Östra Drottningvägen.

Dagvattnet har tryckts upp ur brunnarna på
Östra Drottningvägen och har orsakat översvämningar.

Detta innebär att man har grävt upp gatan
och bilisterna hänvisas till andra vägar.
Arbetet beräknas vara klart i veckan.

Text: Edward
Källa: Västgötabladet, 16 september, 2014