Lars Thim med sin ZX Sinclair Spectrum. Det finns en Atari någonstans i bakgrunden.

Vad är Svenska Atariklubben?

Svenska Atariklubben är en
ideell klubb som bildades 1986 i Göteborg.

1990 började de med ett evenemang
som hette Nordic Atari Show.

Evenemanget gick ut på att
sprida kunskap om datorer från Atari.
När Atari dog ut blev det mer av en intresseträff.

På träffarna programmerar man program eller spel.
Ibland gör man ändringar på hårdvaran.
Allt som görs är bara en hobby.

Det finns en lokalavdelning i Skåne
och någon har försökt att skapa en i Stockholm.
Än så länge har det inte blivit av.

De har runt 100 medlemmar nu.
Antalet medlemmar har minskat över åren.

De når ut genom hemsidan och träffar.
Det har varit planer på att vara med på
en retrospelsmässa men det har inte blivit av.

Träffarna är självgående.
De får in pengar från besökare
som behöver bord för sina datorer.
De får också in pengar från fika de säljer.

Text: Edward
Bild: Edward
Källa: sak.nu