På bilden ses projektägare Kenneth Nilsson,
projektledare Herman Johansson, Malin Eriksson, Linhda Mogren,
Carina Rosell samt Fredrik Green och Malin Frisegård.

Nytt värdegrundsprojekt inom LSS i Skövde

Projektets syfte är att ta fram och förverkliga en
ny värdegrund och en vägledning baserad på värdegrunden.

Syftet med projektet är att öka kvaliteten på arbetet.
Man kommer att arbeta för att tillgodose
alla målgruppers behov.

Detta kommer att genomföras med hjälp av
en så kallad värdegrund.
En värdegrund kan beskrivas som
ett gemensamt arbetssätt.

Det projektet ska arbeta med är fyra arbetsområden;

  • Ett större oberoende.
  • En högre självständighet.
  • Ökad förmåga att stärka sina resurser.
  • Ökad självkänsla.

    Projektet ska vara klart i november 2014.

Text: Rickard W
Bild: Rickard W