Finnhovi

Bild på finska föreningens lokal Finnhovi

Vad är Skövde finska förening?

 

Skövde finska förening startades år 1959
och har funnits på olika platser i kommunen.

Den finska föreningen har sin lokal
på Skåningstorpsvägen i Södra Ryd.

Lokalen heter Finnhovi och föreningen
har funnits där sedan år 1988.

Föreningen har runt 300 medlemmar.
De sysslar bland annat med
sång, teater, fester, resor och motionsdans.

De har även lördagsskola på finska
för barn mellan 3-7 år.

De har också träffpunkt varje torsdag
för alla finska föreningar i kommunen.

Ordförande för föreningen är
Pirkko Karjalainen.

Hon är också ansvarig utgivare av
föreningens tidning som heter Varia.
Tidningen kommer ut med 7-8
nummer per år.

Text: Toni Alajärvi
Bild: Toni Alajärvi