Skadegörelse på torget i Vara

 

Sex träd på Stora torget i Vara har under
den gångna helgen utsatts för skadegörelse.

Någon eller några har skurit av barken från
stammarna med kniv eller något annat redskap.

Skadorna är så stora träden inte kan överleva.
Enligt kommunens parkavdelning beräknas
det kosta 30 000 kronor att ersätta dem.

Text: Toni Alajärvi
Källa: NLT, 1 april, 2014