Mariestadsbo får tillstånd att skjuta hjortar

En Mariestadsbo har fått tillstånd att skjuta
kronhjortar som skadar hans mark.

Enligt Länsstyrelsen får mannen bara skjuta
hjortarna om han ser dem göra skador på hans mark.

Mariestadsbon har fått tillstånd att skjuta
två honhjortar och tre kalvar av kronhjort.

Text: Richard A
Källa: P4 Skaraborg, 2014-02-11