Lyckat ungdomsprojekt i Vara

Ungdomsprojektet startades av
Gert Kindbom när han jobbade i skolvärlden.

I Vara kommun såg han vilka problem som
fanns bland ungdomarna på högstadiet.

Många tyckte idén var bra
och projektet drivs som en ideell förening.
Det finansieras genom gåvor, bidrag och sponsring.

Ungdomscoacher har anställs och de är på skolorna
för att förhindra mobbning, droger och rasism.

De motiverar elever till bra resultat
och att ge eleverna bra självförtroende.

Idag finns projektet i nio kommuner.
Arbetet fortsätter med att
sprida idéerna till hela Sverige.

Text: molly
Källa: sverigesradio.se, 21 augusti, 2014