Luktproblem på Våmbsskolan löst

Nu har kommunen löst mysteriet
med den konstiga lukten på Våmbsskolan.

I februari kunde SLA berätta att ett 50-tal elever
flyttats från Våmbsskolan på grund av luktproblem.

Flytten gjordes då man ville undvika oro
hos elever samt lärare och övrig personal.

I april skickades en bit av skyddspappen vid isoleringen
som finns på vinden till ett laboratorium för analys.
Det visade sig att när skyddspappen utsattes för fukt
så gav den ifrån sig en mycket märklig lukt.

Isoleringen togs bort och nu verkar det
som om lukten helt har avtagit.

Text: Rickard W
Källa: SLA, 2 juni, 2014