Cementa får nej till nytt tillstånd

Cementa hade ansökan om att få ett
förlängt tillstånd att bryta kalk till 2032.

Men domstolen säger nej till detta.

Mark- och miljödomstolen skriver att 23 hektar
mark med viktiga naturvärden skulle användas.
Det skulle ske om de skulle få tillstånd för fortsatt brytning.

Marken  är viktig att bevara både ur
en naturskyddssynpunkt och för friluftslivet.

Enda chansen för Cementa att få fortsätta
med sin verksamheten är att överklaga.
Mark- och miljööverdomstolen är dom som får
behandla eventuell överklagan .

Cementa har brutit kalk i området sedan 1920-talet.

Text: Toni Alajärvi
Källa: P4 Skaraborg, 28 maj, 2014