Kräftfiske för unga

Den 13 augusti kommer 150 unga
att få fiska i Hjoån efter kräftor.

År 2000 tog Hjo kommun ett beslut
om att starta barnens kräftmete i Hjoån.

Från början fick alla skolbarn skicka in en ansökan.
I flera år beviljades 40 skolbarn fiskrätt.
Sedan utökades detta till 60 stycken.

Men i år har reglerna ändrats ännu en gång.
Alla som skickat in en ansökan får meta kräftor.

Starten utgår från Hammarnskolan
där fiskarna prickas av på listan.
Sen delas det ut 3 håvar och bete till var och en.

Fiskeområdet sträcker sig från
Hjoåns mynning upp till Herrekvarn.

Text: Edward
Källa: SLA, 11 augusti, 2014