Loppis i Kroppis

Lördag den 23 augusti är det loppmarknad i
Kroppetorps missionshus i Tibro.

Denna loppmarknad arrangeras vartannat år.
Folk kan lämna in saker den 19 augusti i år.

Det kommer också finnas lite hembakat,
korv och en kaffeservering.

Den 28 augusti bjuder Kroppetorps Equmeniaförsamling in
företrädare för partierna i kommunstyrelsen till samtal.

Detta samtal kommer att handla om
hur man bygger ett gott samhälle för alla.

Text: Edward
Källa: SLA, 11 augusti, 2014