Hjo kommun möter arbetsmiljökritik

Vid en inspektion i maj upptäckte Arbetsmiljöverket
flera brister på Korsberga skola och Guldkroksskolan.
Nu har kommunen svarat på vad man gjort eller ska göra.

Sammanlagt fem punkter med krav
blev resultatet av vårens inspektion.

Problemet med solstrålning i Korsberga skola
ska åtgärdas under hösten.

På Guldkroksskolan har man problem med buller
som man kommer åtgärda i höst.
Detta då lokalerna ska renoveras.

Kommunen har fått i uppgift att informera all personal
om hur man ska rapportera en olycka.

Text: Rickard W
Källa: SLA, 20 september, 2014