Förslag till ombyggt sjukhus i Skövde

Det finns just nu ett förslag på att bygga om
på flera platser vid Skaraborgs sjukhus Skövde.

Skaraborgs sjukhus styrelse har än så länge
endast behandlat två rapporter kring projektet.

I planerna för ombyggnation ingår en ljusare entréhall
samt förändrade vårdmottagningar.
Vårdmottagningarna ska kunna minskas
och ökas vid behov.

Planerna för det så kallade Serviceblocket innefattar
operationssalar och en ny intensivvårdsavdelning.

Tidigast i juni nästa år kan ett första beslut
kring ombyggnationerna vara klart.

Enligt det nuvarande förslaget
kan det ombyggda sjukhuset stå färdigt tidigast år 2022.
Det beräknas kosta omkring en miljard kronor.

Text: Rickard W