Falköpings mejeri växer

I går blev affären klar.
Falköpings mejeri köper Grådö mejeri.

Coop köpte mejeriet i juni 2012 av Arla.

Coop har använt mejeriet för att utveckla
och tillverka produkter under det egna varumärket.

Den mjölk som säljs under varumärket Coop
i södra Sverige producerats av Falköpings mejeri.

I samband med affären öppnas nya möjligheter
för mejeriet med 35 anställda i Dalarna.

Vi kommer också öppna en lokal Grådö-mjölk.

En stor anledning att köpa är marknaden
i den befolkningstäta Mälardalen.

Text: Richard A
Källa: Falköpings Tidning, 26 juni, 2014