Miljonsatsning på lokalproducerad mat

Kommunerna måste bli bättre på att köpa närodlad mat.

Nu satsar regionen och länsstyrelsen 1,7 miljoner kronor
för att utbilda kommuner och företag i att göra upphandlingar.

I dag är det oftast grossister med
ett brett sortiment som gynnas vid upphandlingar.

Text: Alex
Källa: Falköpings tidning, 27 juni, 2014