Connect får fortsätta även 2015

Connect är ett projekt som hjälper invandrare.
De får hjälp med allt från hur tvättstugor ska skötas
till vart de kan gå om deras förhållande blir 
våldsamt.

Connects anställda kan ge information på många språk.
De kan hjälpa till att ta kontakt med myndigheter.

Socialnämnden vill att Connect ska få finnas kvar.
De har därför bett Kommunstyrelsen att betala.

Socialnämnden vill också att projektet ska kunna nå
folk i hela Falköpings kommun.

Text: Mikael
Källa: FT, 18 november, 2014