Bråket om Jula-grundarens arv är över

Striden om arvet efter den döde Jula-grundaren
Lars-Göran Blank är över.

Döttrarna ville tidigare att det testamente som
fadern ska ha skrivit skulle upphävas.

De ville också att tingsrätten skulle pröva om fadern
var klar i huvudet när testamentet upprättades.
Dessutom ville att tingsrätten skulle pröva om
de som bevittnade testamentet hade rätt till det.

Istället för att låta en domstol avgöra fallet
har döttrarna valt att dra tillbaka stämningen.

Text: Rickard W
Källa: P4 Skaraborg, 17 november, 2014