Värmeverket i Lidköping släppte ut för mycket kvicksilver

Värmeverket i Lidköping har anmälts
för att ha släppt ut för mycket kvicksilver under 2012.

Värmeverket lämnade in en miljörapport
till länsstyrelsen i Västra Götaland.
Där upptäcktes det att utsläppet av
kvicksilver var för högt under 2012.

Värmeverket skriver i rapporten att det beror på
höga halter av kvicksilver i avfall under två månader.

Länsstyrelsen tycker att verket skulle
avstått från att bränna det aktuella avfallet.

Nu har värmeverket anmälts till
riksenheten för miljö och arbetsmiljömål i Göteborg.

Text: Alex
Källa: NLT, 23 aug, 2013