50 000 berörs när kablarna klipps för fast telefoni

Den fasta telefonin kommer att försvinna
men den mobila täckningen räcker inte för alla.

Sören Olofsson i Gårdsjö är en av dem
som har drabbats hårt.

Där han bor finns det ingen täckning alls.

– Folk försöker få tag på en
och sen när man kommer till bebodda trakter
så undrar folk var man har varit någonstans,
säger Sören Olofsson.

Björn Berg är informationsansvarig på Telia
och äger de gamla ledningarna.

Han säger att det finns inte reservdelar kvar
till att laga de äldsta näten.

Arbetet med att ta bort de fasta ledningarna
pågår fram till 2015.

Text: Edward
Källa: P4 Skaraborg 2013-08-22