Vara har ingen information på lättläst

Klara Hector är webbkommunikatör
på Vara kommun.
Hon förklarar varför Vara inte har information
som är skriven på lättläst svenska.

– Vi har inte tillräckligt med personal
för att skriva information på lättläst.

– Men alla som skriver texter till hemsidan
försöker skriva så enkelt som möjligt.
De undviker svåra ord och uttryck.

På webbplatsen finns det information
på åtta utländska språk.
Engelska, tyska, italienska, holländska,
franska, spanska, finska och estniska.

vara.se

Text: Oskar Johansson