Nu röjs delar av Vänerns stränder för 21 miljoner kronor

Vänern stränder växer igen och ett omfattande arbete
kommer att göras för att stoppa växtligheten.

Mats Rydgård på länsstyrelsen i Mariestad
tycker att det är ett stort problem att stränderna växer igen.

Det är alldeles för mycket träd och buskar som gör
att de öppna stränderna försvinner, säger Mats Rydgård.

Den rapport som kom in nyligen
visar att en tredjedel av sandstränderna försvunnit på tre år.

Om växligheten sprids så kommer både
människor och djur att påverkas.

Myrlejonsländan till exempel,

kan inte leva i en sån miljö.

Text: Molly

Källa: P4 Skaraborg 2013-05-21