Släp med frätande ämne välte utanför Jung

En tankbil körde av vägen på E 20 utanför Jung.

Olyckan inträffade omkring klockan 10.00
vid den södra infarten till Jung.

Föraren kom för långt ut på vägkanten
då han vände norrut.

Tankbilen åkte ner i diket
och ut på ett gärde.

Dragbilen blev stående på hjulen
men släpet välte.

Tankbilen var lastad med ett frätande ämne
men klarade sig från läckor.

Föraren klarade sig utan skador.
Inga större trafikstörningar uppstod.

Text: Edward

Källa: NLT 2013-10-15