Rätt diagnoser garanteras på Guldvingens Vårdcentral i Lidköping

Vid en revision upptäcktes att vårdcentralen
registrerade ett antal diagnoser på ett felaktigt sätt.

Det fanns en risk för patientsäkerheten.
Chefsläkaren Ulf Svensson gjorde en intern
Lex Maria anmälan och en utredning.

Vårdcentralen har ändrat sina rutiner
och det har lett till förbättringar.

– Vi har gjort en bra rutin för hur vi sätter
och registrerar diagnoser på patienterna,
säger Ulf Svensson.

Han är chefsläkare på vårdcentralen Guldvingen i Lidköping.

– Vi har sett till att den rutinen följs av
alla offentligt drivna vårdcentraler i Västra Götalandsregionen,
fortsätter Ulf Svensson.

Text: Edward
Källa: P4 Skaraborg 2013-07-18