Kurt Karlén menar att hanteringen av köttet är väldigt viktig för att det ska bli en bra slutprodukt.

Fler gårdsslakterier i Skaraborg

De senaste tjugo åren har antalet små slakterier ökat.
En av anledningarna tros vara en
större efterfrågan på lokalproducerat.

Kurt Karlén på Lindells Gårdsslakteri märker
att det finns ett större intresse för närproducerat kött.

De småskaliga slakterierna har fördubblats på
fem år enligt branschorganisationen Kött- och charkföretagen.

Text: Alex
Foto: Viktoria Svedlund / P4 Skaraborg
Källa: P4 Skaraborg 2013-07-19