Vara kommun vill köpa utomhusbadet

Vara utomhusbad ägs idag av
föreningen Vara Småstad.
I april kommer Vara kommun bestämma
om de ska köpa utomhusbadet av dem.

Vara utomhusbad är viktigt för de som bor i Vara
och personer som besöker staden.

Vara Småstad vet inte hur de ska
klara av att hålla utomhusbadet öppet.

Vara kommun vill därför köpa utomhusbadet av dem
för att se till att det kan hålla öppet.

Text: Märit
Källa: Skaraborgsbygden, 1 mars, 2021