Ny regel för serveringsställen
på handelsplatser

Regeln innebär att det bara får sitta en person vid varje
bord om serveringsstället inte har en egen ingång.

På ett serveringsställe kan gäster köpa mat eller dryck
samt sitta kvar och att äta eller dricka det som de köpt.
Caféer och restauranger är exempel på serveringsställen.

Handelsplats betyder att flera olika butiker
finns i en och samma byggnad.
Även mataffärer som har en kiosk eller
restaurang räknas som handelsplats.

Har ett serveringsställe på en handelsplats en egen
ingång utomhus får det sitta 4 personer vid varje bord.

Det betyder att det då är stängt mellan
serveringsstället och de andra butikerna.
Samt att gäster går ut utomhus för att komma
till de andra butikerna genom en annan ingång.

Om serveringsstället inte har en egen ingång utomhus
får det bara sitta 1 person vid varje bord.

Regeln började gälla den 1 mars
och gäller till den 11 april år 2021.

Text: Hanna
Bild: Arkiv
Källa: Folkhälsomyndigheten, 3 mars, 2021