Bilden är en genrebild och har ingenting med artikeln att göra.

Fängelset i Tidaholm byggs om

Fängelset i Tidaholm ska byggas om.
Det nya fängelset ska vara färdigt år 2025.

Beslutet att bygga om fängelset
bestämdes förra veckan.

Fängelset ska bland annat få nya bostäder.
De kommer ha upp till 250 platser.

De flesta av de byggnader som finns
på fängelset idag ska rivas.
Det som blir kvar är bara industrilokalerna.

De första nya byggnaderna ska byggas
utanför den muren som finns vid fängelset.

Text: Linda
Bild: Korta Nyheter
Källa: Skb, 15 oktober, 2020