Vara kommun gör en Lex Sarah anmälan

Vara kommun Lex Sarah anmäler att trygghetslarmen
inte fungerade i januari.

Det var den 31 januari som larmen inte fungerade
mellan klockan 03 och klockan 17.
Det var ett fel hos Tele2.

Några allvarliga händelser ska inte ha skett.
Men det fanns en risk för det
och därför gjordes en anmälan.

Rutinerna har uppdaterats
för att förebygga liknade situationer.

Text: Elin
Bild: Arkiv
Källa: NLT, 27 februari, 2019