Enkelriktat på Strömsdalsvägen i Hjo

Delar av Strömsdalsvägen kommer att bli
enkelriktade efter midsommar.

Kommunen har byggt 15 nya parkeringsplatser där.
Parkeringarna används till största del av de som bor i
eller besöker det nya bostadsområdet Rönnen.

Gatan ska även få bredare gångbanor
för att öka trafiksäkerheten.
Därför kommer gatan bli lite smalare.

När arbetet med att bygga om Strömsdalsvägen
kommer att börja är ännu inte bestämt.
Men gatan kommer vara enkelriktad från den 28 juni.

Text: Linda
Bild: Arkiv
Källa: HT, 19 juni, 2019