Dyrt att låta beslut
om kontaktperson dröja

Det tog mer än 15 månader innan Vara kommun
hittade en lämplig kontaktperson.

Detta är alldeles för lång tid enligt förvaltningsrätten.

Kontaktperson är en insats enligt LSS.
Efter att beslutet blivit godkänt ska kommunen
hitta en lämplig kontaktperson så fort som möjligt.

I det här fallet tog det långt över ett år
innan kommunen hittade en kontaktperson.

Inspektionen för vård och omsorg
sa att det var alldeles för lång tid.
Förvaltningsrätten höll med om detta.

De dömde kommunen att betala en avgift på 72 000 kronor.

Lagen om LSS är till för att man ska få stöd för att
kunna leva ett så bra och självständigt liv som möjligt.

Text: Linda
Källa: NLT, 4 mars, 2019