Brand på Tidaholmsanstalten

Runt klockan 8 på måndagsmorgonen
kom ett larm om brand på Tidaholmsanstalten.

Det var gnistor från en svets som hade spridit sig
från verkstaden in i ventilationen.

Det automatiska släckningssystemet
gick igång och släckte gnistorna.
Därför blev det ingen brand.

Räddningstjänsten var på plats i en halvtimme
då de kontrollerade ventilationsrören.

Text: Elin
Bild: Arkiv
Källa: SN, 25 mars, 2019