Björkar sågades ner

Vara kommun sågade ned 29 björkar på Kyrkogatan.
Detta trots att de var skyddade enligt miljölagen.

Kommunen skulle ha sökt tillstånd hos länsstyrelsen
innan de tog bort träden.

Orsaken till att träden togs bort var för att rötterna
gick in i avlopp och vattenledningar under gatan.

Nu vill länsstyrelsen ha en förklaring om varför
kommunen inte sökte om tillstånd.

Text: Alex
Källa: Skb, 21 oktober, 2019