220 miljoner kronor ska göra mindre
vägar bättre i Västra Götaland

I Skaraborg kom det förslag på 30 mindre vägar
som behöver lagas och nu har 10 valts ut.

Pengarna till arbetet kommer från Trafikverket
som har pengar till att förbättra de mindre vägarna.

De utvalda vägarna i Skaraborg tas upp på
Skaraborgs kommunalförbunds möte idag fredag.
Sedan går listan med förslag på vägar i Skaraborg
vidare till Västra Götalandsregionen.

Västra Götalandsregionen gör en bedömning
av listor med vägar från hela Västra Götaland.
De vägar de tycker är i störst behov av lagning
skickas sen till Trafikverket.

Till höger finns listan med vägar i Skaraborg
som var med på fredagens möte.

Text: Hanna
Bild: Arkiv
Källa: SN, 12 september, 2019