Reko-ringen i Tidaholm

Tisdagen den 15 maj kommer Reko-ringen till
ICA parkeringen i Tidaholm för första gången.

REKO står för Rejäl Konsumtion och är
ett sätt att handla lokalproducerad mat.

Reko-ringen finns som en grupp på Facebook.

I nuläget har gruppen 1 500 medlemmar och
det finns ett 30-tal försäljare av olika varor.

Varorna i Reko-ringen följer säsongen.

Målet är att sälja varor varannan vecka.
Det kan dock variera över året
beroende på säsong för olika varor.

Text: Pernilla
Källa: VB, 14 maj, 2018