Genomfartsgata i Vara ska byggas om

Torggatan och Storgatan ska byggas om.

Handikapporganisationer har påpekat brister
vid bland annat övergångställen och butiksentréer.

Träden som finns vid gatans kanter
är i dåligt skick.

Vatten och avloppsledningarna som är under gatan
är dåliga enligt gatuingenjören Stellan Gedell.

Planeringen av gatan ska ske år 2019.
Byggandet ska ske år 2020 och år 2021.

Redan nu samlar kommunen in
synpunkter från berörda.

I framtiden kommer också
allmänheten få lämna sina synpunkter.

Text: Emilia
Källa: NLT, 5 september, 2018