Vara gör stor gatustudie

Vara kommun vill åtgärda Storgatan och
Torggatan som har mycket trafik.

Gatorna är lite av Varas paradgator
men har idag karaktären av genomfartsled.
6 000 fordon per dag åker på gatorna.

Tekniska utskottet i kommunen har beställt en förstudie.
De vill ha flera alternativ för hur gatorna
ska utvecklas i framtiden.

Närmast väntar samtal med fastighetsägare
och andra intressenter.

Totalt är det avsatt 20 miljoner kronor
i kommunens budget för att bygga om gatorna.
Förstudien ska vara klar i höst.

Text: Regina J
Källa: Skb, 3 april, 2017